“Chcem vyjadriť svoju vďaku za bezproblémové a promptné dodanie 1300 ton štrku na našu stavbu. Firma preukázala vysokú spoľahlivosť a efektívnosť, čo výrazne prispelo k plynulému pokračovaniu stavby. S ich službami sme boli plne spokojní a radi by sme s nimi spolupracovali aj v budúcnosti.„

“Demolácia jedálne základnej školy v Rusovciach, financovaná z prostriedkov EÚ, bola úspešne zrealizovaná. Tím, ktorý sa podieľal na projekte, preukázal vysokú profesionalitu a využil tiažovú mechanizáciu s efektívnym výsledkom. Celý proces prebehol bez problémov a projekt bol úspešne dokončený.„

“Aktívna spolupráca pre spoločnosť Suptel pri opravách a efektívnych riešeniach počas porúch telekomunikačných zariadení.„

“Rekonštrukcia plynovodov bola úspešne dokončená v súlade so súpisom prác a riadnym harmonogramom. Dodržali sa stanovené termíny. Celkový proces bol riadený efektívne a výsledkom je kvalitná rekonštrukcia plynovodnej siete.„

“Tím Bagristov, ktorý sa ujal burania nášho rodinného domu v Pezinku, odviedol skvelú prácu. Práce prebehli rýchlo, bezprašne a bez akejkoľvek ujmy na okolí. Ich profesionálny prístup a ohľaduplnosť nás nesmierne potešili.„

“Chcem vyjadriť svoju úplnú spokojnosť s realizáciou výkopu o rozmere 2000 m3. Bagristi podali skvelý výkon, kedy nielen rýchlo a efektívne vykopali potrebnú plochu, ale sa aj úspešne postarali o likvidáciu zeminy a jej bezproblémový odvoz na riadnu skládku.„

“Bagristi pre nás vykonali skvelú prácu pri pretláčaní cesty na dĺžku 680 metrov. Tím splnil časový harmonogram čím sa stihli termíny odovzdania projektu riadne a včas.„

“Buranie železobetónového skeletu demoláčnými nožnicami a následné drvenie betónu na našej stavbe prebehlo s vynikajúcim výsledkom. Tím Bagristi preukázal vysokú odbornosť pri demontáži skeletu, a následné drvenie betónu prebehlo efektívne a rýchlo.„

“Búranie školy na Kremnickej ulici s využitím rýpadiel s drapákmi prebehlo spoľahlivo a efektívne. Pracovníci sa okrem toho venovali aj ručnému rozobraniu stavby. Odvoz odpadu bol zabezpečený kontajnermi a nákladnými vozidlami. Odborný prístup a starostlivosť Bagristov o detaily vytvorili bezproblémový priebeh celého búrania stavby.„

“Búracie a vypratávacie práce v Bratislavských kúpeloch Grössling pre Magistrát hlavného mesta prebehli spoľahlivo a v súlade s očakávaniami. Tím pracovníkov preukázal vysokú profesionalitu pri zabezpečení stavebnej zákazky.„

0 +
dokončených projektov
0 +
spokojných klientov
0 +
strojov
0 +
rokov praxe